DEWAN GURU DAN KARYAWAN
Tenaga Pendidik di MAN I Model Bukittinggi berjumlah 72 orang  dengan kualifikasi S-1 berjumlah 67 , S-2 danS-3 berjumlah 5 orang, tenaga administrasi berjumlah 9 orang, tenaga pustaka 2 orang.

1 . Drs. Irsyad, M.Pd Fisika
2 . Siti Aisyah, S.Ag Qur’an Hadits
3 . Rohana, SAg. Aqidah Akhlak
4 . Dra. Rismawati. Fiqih/ Aqidah Akhlak
5 . Nofia Hermaniza, S.Ag Fiqih/ Aqidah Akhlak
6 . Meri Hayati, S.Ag Bahasa Arab
7 . Afrida Yanti, S.HI Fiqih/ Qur’an Hadist
8 . Linda Ely Yano, S.Ag Bahasa Arab
9 . Feri Hendra, S.Pd.I Bahasa Arab
10 . Anas Lubuk, S.Ag Bahasa Arab
11 . Aderawati Hsb, S.Ag SKI
12 . Ernitha Thamrin, S.Ag Fiqih
13 . Mulyani, S.Ag SKI. Fiqih
14 . Junaidah, S.Pd Bahasa Indonesia
15 . Delvira, S.S Bahasa Indonesia
16 . Nurhayati, S.S Bahasa Indonesia
17 . Yulisma, S.Pd Bahasa Indonesia
18 . Syafrizal, M.Pd Bahasa Inggris
19 . Dra. Hj. Gusmawatti,M.Ed Bahasa Inggris
20 . Refwetik Rozifa, S.Pd Bahasa Inggris
21 . Wellmina Welly, S.Pd Bahasa Inggris
22 . Fauzana Putri, S.PdI Bahasa Inggris
23 . Hamni, S.Pd PKN
24 . Yusti Rahmi, S.Pd PKN
25 . Yulia Efenti, S.Pd PKN
26 . Sri Susanti, S.Pd Sejarah
27 . Eva Jelita, S.Pd Sejarah
28 . Drs. Jondri Penjaskes
29 . Edward, S.Pd Penjaskes
30 . Dra. Murti Matematika
31 . Novrida, S.Pd Matematika
32 . Zuleni, S.Pd Matematika
33 . Yen Happy Rahmi, S.Pd Matematika
34 . Fitria Ose, S.Si Matematika
35 . Nurhasanah, S.Pd Fisika
36 . Yosy Malfianis, S.Pd Fisika
37 . Dra. Rosi Emiarti, M.Pd Kimia
38 . Mufti, S.Pd Kimia
39 . Fitri Irmayuni, S.Pd Kimia
40 . Meiyusri, S.Pd Kimia
41 . Refni Huda, S.Pd Kimia
42 . Fitra Wirtati, S.Pd Biologi
43 . Desni, S.Pd Geografi
44 . Zulfa Hayati, S.Pd Ekonomi
45 . Desi Novita, S.Pd Ekonomi
46 . Khamsiyati, SE Ekonomi
47 . Dra. Novia Yurmaini, S.Pd Sosiologi
48 . Indra Malay, S.Pd TIK
49 . Drs. H. Agung Imam Efendi Ket. Elektro
50 . Drs. Yazwir Ket. Servis Sepeda Motor
51 . Reni Arneti, S.TP Ket. Tek. Hasil Pertanian
52 . Jonnedi, S.Pd Ket. Tek Las
53 . Lili Yuniza,S.Pd Ket. Tata Busana
54 . Drs. Delfizon. Seni Rupa
55 . Elfiana Yosa, S.Pd Seni Budaya
56 . Dra. Farini Hartati. Fiqih
57 . Tatri Yanti, S.Pd.I Qur’an Hadits
58 . Riri Roviandi, S.Pd Penjaskes
59 . Deni Hafizah, S.Pd.I Fisika
60 . Reni Novita, S. Si Kimia
61 . Rahmi Wati, S.Pd Geografi
62 . Nola Zulfiati, S.Pd Sosiologi
63 . Anggia Marta Liza, S.Pd TIK
64 . Isma Ambarwati, S.Pd TIK
65 . Hendri Efendi, S.Pd TIK
66 . Reni Fitria, S.Pd Tata Busana
67 . Ade Fitriani, S.Pd PPHB
68 . Irmi Likna Sari, S.PdI, M.Pd BK
69 . Erria Nanda Utama, S.Psi BK
70 . Afina, S.Pd BK
71 . Albahri, S.Pd.I BK
72 . Fauziah Hasan, S.Pd BK
73 . Maizefri Adm
74 . Nelli Fatriza. BA Adm
75 . Daswati Adm
76 . Zetrizal Adm
77 . Furqan EN Adm
78 . Novariza Dewi Adm
79 . Meldawati Adm
80 . Rhida Hayati, A.Md.Kep Adm
81 . Rizqi Ramdhani, SE Adm
82 . Ahmad Dirfian, A.Md Pustaka
83 . Erlin Fittria, A.Md Pustaka